Headers and Footers

Defines or formats a header or footer for the page style in use.

Per accedir a esta orde...

From the menu bar:

Choose Insert - Headers and Footers.

Choose Format - Page Style - Header (or Footer) tab, press Edit.

Choose Styles - Manage Styles - Page Styles, open context menu of the page style, choose Edit Style - Header (or Footer) tab, press Edit.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Headers and Footers.

Choose Layout - Format Page - Header (or Footer) tab, press Edit.

On the Insert menu of the Insert tab, choose Headers and Footers.

From toolbars:

Icon Headers and Footers

Headers and Footers


Àrea esquerra

Introduïu el text que es mostrarà al costat esquerre de la capçalera o del peu de pàgina.

Àrea central

Introduïu el text que es mostrarà al centre de la capçalera o del peu de pàgina

Àrea dreta

Introduïu el text que es mostrarà al costat dret de la capçalera o del peu de pàgina.

Capçalera / Peu de pàgina

Seleccioneu una capçalera o un peu de pàgina predefinit d'una llista.

Atributs del text

Obri un diàleg per a assignar formatació a un text nou o seleccionat. El diàleg Atributs de text conté les pestanyes Tipus de lletra, Efectes del tipus de lletra i Posició de la lletra.

Icon Text Attributes

Atributs del text

Nom del fitxer

Insereix un espai reservat d'un nom de fitxer en l'àrea seleccionada. Feu clic per inserir-hi el títol. Feu un clic prolongat per seleccionar el fitxer, el nom del fitxer o el camí / nom de fitxer del submenú. Si no s'ha assignat cap títol (vegeu Fitxer ▸ Propietats), s'inserirà el nom del fitxer.

Icon Folder

Nom del fitxer

Nom del full

Insereix un espai reservat en l'àrea seleccionada de la capçalera o del peu de pàgina, que es reemplaça pel nom del full de la capçalera o del peu de pàgina del mateix document.

Icon Sheet Name

Nom del full

Pàgina

Insereix un espai reservat en l'àrea seleccionada de la capçalera o del peu de pàgina, la qual es reemplaça per la numeració de la pàgina. Això permet una numeració contínua de les pàgines en un document.

Icon

Pàgina

Pàgines

Insereix un espai reservat en l'àrea seleccionada de la capçalera o del peu de pàgina, la qual es reemplaça pel nombre total de pàgines del document.

Icon Pages

Pàgines

Data

Insereix un espai reservat en l'àrea seleccionada de la capçalera o del peu de pàgina, la qual es reemplaça per la data actual que es repetirà en la capçalera o el peu de pàgina de cada pàgina del document.

Icon Date

Data

Hora

Insereix un espai reservat en l'àrea seleccionada de la capçalera o del peu de pàgina, la qual està reemplaçada per l'hora actual en la capçalera o en el peu de pàgina de cada pàgina del document.

Icon Time

Hora

Ens cal la vostra ajuda!