Menú Insereix

Choose Sheet - Insert Cells.

Choose View - Toolbars and select Insert Cells toolbar:

Icona

Insereix cel·les

Icona

Insereix cel·les cap avall

Icona

Insereix cel·les cap a la dreta

Icona

Insereix files

Icona

Insereix columnes

Choose Sheet - Insert Sheet.

Choose Sheet - Insert Sheet from File.

Choose Insert - Function.

+F2

Feu clic a la Barra de fórmules

Icona

Auxiliar de funcions

Insereix - Funció - Categoria Base de dades

Insert - Function - Category Date & Time

Insereix - Funció - Categoria Finances

Insereix - Funció - Categoria Informació

Insereix - Funció - Categoria Lògica

Insereix - Funció - Categoria Matemàtiques

Insereix - Funció - Categoria Matriu

Insereix - Funció - Categoria Estadístic

Insereix - Funció - Categoria Text

Insereix - Funció - Categoria Full de càlcul

Insereix - Funció - Categoria Complement

Insereix - Funció - Categoria Complement

Choose Insert - Function List.

Choose Insert - Named Range or Expression.

Choose Sheet - Link to External data.

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Define.

+F3

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Insert.

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Create.

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Labels.

Please support us!