Objectes, funcions i serveis de l'UNO

Funcions, objectes i serveis del Unified Network Objects (UNO).

Objecte BasicLibraries

Funció CreateUnoStruct

Crea una instància d'un tipus d'estructura Uno.

CreateUnoService Function

Instancia un servei Uno amb ProcessServiceManager.

Funció CreateUnoDialog

Crea un objecte d'Uno del Basic que representa un control de diàleg d'Uno durant l'execució del Basic.

Funció CreateUnoListener

Crea una instància d'oient.

Funció CreateUnoValue

Torna un objecte que representa un valor de tipus estricte que fa referència al sistema de tipus Uno.

Funció CreateObject

Crea un objecte d'UNO. En el Windows, també pot crear objectes OLE.

Este mètode crea instàncies del tipus que es passa com a paràmetre.

Funció EqualUnoObjects

Torna el valor Cert si els dos objectes Uno del Basic especificats representen la mateixa instància d'objecte d'Uno.

CreateUnoService Function

Instancia un servei Uno amb ProcessServiceManager.

Objecte DialogLibraries

Funció GetDefaultContext

Torna el context per defecte de la fàbrica de servei de procés, si existeix; en cas contrari, torna una referència nul·la.

Funció GetProcessServiceManager

Torna el ProcessServiceManager (central Uno ServiceManager).

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (LibreOffice Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

Funció HasUnoInterfaces

Prova si un objecte Uno del Basic admet certes interfícies d'Uno.

Funció IsUnoStruct

Torna Cert si l'objecte determinat és una estructura Uno.

StarDesktop object

L'objecte StarDesktop representa l'aplicació LibreOffice. Determinades rutines i objectes de la interfície d'usuari, com ara la finestra actual, poden utilitzar-se mitjançant StarDesktop.

ThisComponent Object

Addresses the active component whose properties can be read and set, and whose methods can be called. ThisComponent is used in Basic, where it represents the current document. Properties and methods available through ThisComponent depend on the document type.

note

LibreOffice provides an Application Programming Interface (API) that allows controlling the LibreOffice components with different programming languages by using the LibreOffice Software Development Kit (SDK). For more information about the LibreOffice API and the Software Development Kit, visit https://api.libreoffice.org


Ens cal la vostra ajuda!