LibreOffice Basic Help

El LibreOffice proporciona una interfície de programació d'aplicacions (API per les seues sigles en anglés) que permet controlar les components del LibreOffice amb diversos llenguatges de programació mitjançant l'ús del paquet de desenvolupament de programari (SDK per les seues sigles en anglés) del LibreOffice. Per a més informació sobre l'API del LibreOffice i el paquet de desenvolupament de programari, visiteu api.libreoffice.org

This help section explains the most common functions of LibreOffice Basic. For more in-depth information please refer to the OpenOffice.org BASIC Programming Guide on the Wiki.

Com treballar amb el LibreOffice Basic

Programació amb el LibreOffice Basic

Funcions en temps d'execució

Enregistrament d'una macro

Creació d'un diàleg amb el Basic

Creació de controls amb l'editor de diàlegs

Canvi de les propietats dels controls de l'editor de diàlegs

Obertura d'un diàleg amb el Basic

Exemples de programació dels controls de l'editor de diàlegs

Exemples de programació en Basic

Treball amb les macros VBA

Treball amb les macros VBA

Exclusive VBA Functions and Statements

Working with Macros in Python

Ajuda dels scripts de Python en el LibreOffice

Setting up an Integrated Development Environment (IDE) for Python

Organització i ubicació dels scripts en Python

Running Python Interactive Console

Programació amb scripts en Python

Exemples de programació en Python

Crida a macros bàsiques des de Python

Biblioteques internes de macros del LibreOffice Basic

El LibreOffice instal·la un joc de macros Basic a les quals es pot accedir mitjançant les vostres pròpies macros Basic.

La biblioteca Tools

La biblioteca Depot

La biblioteca Euro

La biblioteca FormWizard

La biblioteca Gimmicks

The ImportWizard Library

La biblioteca Schedule

La biblioteca ScriptBindingLibrary

The ScriptForge Library

La biblioteca Template

The WikiEditor Library

Ajuda sobre l'ajuda

L'ajuda fa referència a la configuració per defecte del programa en un sistema configurat amb els paràmetres per defecte. Les descripcions dels colors, les accions del ratolí o altres elements configurables poden ser diferents al vostre programa i sistema.

Ens cal la vostra ajuda!