Com llegir Diagrames i declaracions

Les expressions del LibreOffice Basic utilitzen diagrames de sintaxi i convencions textuals que segueixen aquestes regles tipogràfiques:

The syntax of a LibreOffice Basic one line statement is illustrated herewith:

Diagram example

syntax of a statement

A set of LibreOffice Basic statements - with optional labels - is using a colon : sign to separate them, it can be terminated with an optional comment. REM or an apostrophe sign introduce a comment.

diagram fragment

Textual example

[ [label:] statement [: …] ] [{REM|'} text]

A set of LibreOffice Basic statements - with optional labels - is using a colon : sign to separate them, it can be terminated with an optional comment. REM or an apostrophe sign introduce a comment.

Exemple :


    Sub Main
      GoTo there ' skip first statement
      here: Print 1, : there: Print 2 REM explanatory text here
    End Sub
  

Ens cal la vostra ajuda!