Input Function [VBA]

Returns the open stream of an Input or Binary file (String).

warning

Aquesta constant, funci贸 o objecte s'activa mitjan莽ant l'expressi贸 Option VBASupport 1, col路locada abans del codi executable del programa en un m貌dul.


Sintaxi:


    Input( Number as Integer, [# ] FileNumber as Integer)
  

Valor de retorn:

String

Par脿metres :

Number: Required. Numeric expression specifying the number of characters to return.

#: opcional.

FileNumber requerit. Qualsevol n煤mero de fitxer v脿lid.

Codis d'error

6 Desbordament

52 El nom o el n煤mero del fitxer 茅s incorrecte

62 La lectura excedeix el final del fixer (EOF)

Exemple :


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Input
      Dim MyData
      Open "MyDataFile.txt" For Input As #1
      Do While Not EOF(1)
        MyData = Input(1, #1)
        Print MyData
      Loop
      Close #1
    End Sub
  

Ens cal la vostra ajuda!