Funci贸 SYD [VBA]

Returns the arithmetic-declining depreciation rate.

warning

Aquesta constant, funci贸 o objecte s'activa mitjan莽ant l'expressi贸 Option VBASupport 1, col路locada abans del codi executable del programa en un m貌dul.


Sintaxi:


SYD (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double, Period as Double)

Valor de retorn:

Double

Par脿metres :

Cost 茅s el cost inicial d'un actiu.

Valor residual 茅s el valor d'un actiu al final de la depreciaci贸.

Vida 茅s el per铆ode de depreciaci贸 que determina el nombre de per铆odes en la depreciaci贸 de l'actiu.

Period is the period number for which you want to calculate the depreciation.

Codis d'error

5 La crida al procediment no 茅s v脿lida

Exemple :


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleSYD
REM Calculate the yearly depreciation of an asset that cost $10,000 at
REM the start of year 1, and has a salvage value of $1,000 after 5 years.
Dim syd_yr1 As Double
REM Calculate the depreciation during year 1.
syd_yr1 = SYD( 10000, 1000, 5, 1 )
print syd_yr1 ' syd_yr1 ara 茅s igual a 3000.
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!