Funci贸 SLN [VBA]

Retorna l'amortitzaci贸 lineal d'un actiu durant un per铆ode. L'import de la depreciaci贸 茅s constant durant el per铆ode de depreciaci贸.

warning

Aquesta constant, funci贸 o objecte s'activa mitjan莽ant l'expressi贸 Option VBASupport 1, col路locada abans del codi executable del programa en un m貌dul.


Sintaxi:


SLN (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double)

Valor de retorn:

Double

Par脿metres :

Cost 茅s el cost inicial d'un actiu.

Salvage 茅s el valor d'un actiu al final de la depreciaci贸.

Life 茅s el per铆ode de depreciaci贸 que determina el nombre de per铆odes en la depreciaci贸 de l'actiu.

Codis d'error

5 La crida al procediment no 茅s v脿lida

Exemple :


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleSLN
REM Calculate the yearly depreciation of an asset that cost $10,000 at
REM the start of year 1, and has a salvage value of $1,000 after 5 years.
Dim y_dep As Double
y_dep = SLN( 10000, 1000, 6 )
print y_dep ' retorna 1500.
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!