GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (Application Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

El codi font i els diàlegs escrits en Basic s'organitzen en contenidors de biblioteca. Les biblioteques poden contindre mòduls i diàlegs.

Al Basic:

Les biblioteques i mòduls bàsics es poden gestionar amb l'objecte BasicLibraries. Les biblioteques es poden explorar i carregar a petició. Seguiment de documents esdeveniments illustra la càrrega de la biblioteca del LibreOffice.

Als diàlegs:

Les biblioteques i els diàlegs es poden gestionar amb l'objecte DialogLibraries. L'obertura d'un diàleg amb bàsic il·lustra com es mostren els diàlegs compartits del.

BasicLibraries and DialogLibraries containers exist at application level and within every document. Document's library containers do not need the GlobalScope specifier to be managed. If you want to call a global library container (located in Application Macros or My Macros) from within a document, you must use the GlobalScope specifier.

Sintaxi:

GlobalScope specifier

Exemple :

Exemple al Basic del document


    ' cridant Dialog1 a la biblioteca del document Standard
    oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
    ' cridant Dialog2 a la biblioteca de l'aplicació Library1
    oDlgDesc = GlobalScope.DialogLibraries.Library1.Dialog2

Ens cal la vostra ajuda!