Funció CreateUnoDialog

Crea un objecte d'Uno del Basic que representa un control de diàleg d'Uno durant l'execució del Basic.

Els diàlegs es defineixen a les biblioteques de diàleg. Per visualitzar un diàleg, s'ha de crear un diàleg "en viu" des de la biblioteca.

Consulteu els Exemples.

Sintaxi:

CreateUnoDialog( oDlgDesc )

Exemple :


  ' Obtindre la descripció del diàleg des de la biblioteca del diàleg
  oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
  ' Genera un diàleg «en viu»
  oDlgControl = CreateUnoDialog( oDlgDesc )
  ' mostrar un diàleg "en viu"
  oDlgControl.execute

Ens cal la vostra ajuda!