Funció TwipsPerPixelX

Torna el número de twips que representen l'amplària d'un píxel.

Sintaxi:


n = TwipsPerPixelX

Valor de retorn:

Enter

Exemple:


Sub ExamplePixelTwips
    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " Twips * " & TwipsPerPixelY() & " Twips",0,"Mida de píxel"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!