Funció GetSystemTicks

Torna el número de ticks del sistema proporcionat pel sistema operatiu. Podeu utilitzar esta funció per optimitzar determinats processos.

Sintaxi:


GetSystemTicks()

Valor de retorn:

Long

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTick & " Ticks" ,0,"La pausa ha durat"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!