Expressió Wait

Interromp l'execució del programa per a la quantitat de temps que voleu especificar en mil·lisegons.

Sintaxi:

Wait millisec

Paràmetres :

mil·lisegon: Expressió numèrica que conté la quantitat de temps (en mil·lisegons) que cal esperar abans que s'execute el programa.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple :


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTick & " Ticks" ,0,"La pausa ha durat"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!