Funció StrReverse [VBA]

Retorna la cadena amb els caràcters en ordre invers.

warning

Aquesta constant, funció o objecte s'activa mitjançant l'expressió Option VBASupport 1, col·locada abans del codi executable del programa en un mòdul.


Sintaxi:


StrReverse (Text1 As String)

Valor de retorn:

String

Paràmetres :

Text1: la cadena de la qual voleu invertir l'ordre de caràcters.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple :


Sub ExampleReverse
 Print StrReverse("ABCdefGH") ' return "HGfedCBA"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!