Funció InStr

Torna la posició d'una cadena dins d'una altra cadena.

La funció Instr torna la posició a la quan s'ha trobat la coincidència. Si no s'ha trobat la cadena, la funció torna 0.

Sintaxi:


InStr ([Start As Long,] Text1 As String, Text2 As String[, Compare])

Valor de retorn:

Enter

Paràmetres:

Inici: Una expressió numèrica que marca la posició en una cadena on comença la busca de la subcadena especificada. Si ometeu este paràmetre, la busca comença al primer caràcter de la cadena. El valor màxim permés és 65535.

Text1: Qualsevol expressió de cadena que vulgueu buscar.

Text2: L'expressió de cadena que voleu buscar.

Comparar: Expressió numèrica opcional que defineix el tipus de comparació. El valor d'este paràmetre pot ser 0 o 1. El valor per defecte d'1 especifica una comparació de text que no distingeix majúscules i minúscules. El valor de 0 especifica una comparació binària que distingeix majúscules i minúscules.

Per evitar un error d'execució, no establiu el paràmetre Comparar si el primer paràmetre de retorn s'ha omés.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!