Funció ConvertFromURL

Converteix un URL de fitxer en un nom de fitxer del sistema.

Sintaxi:


ConvertFromURL(filename)

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetres :

Filename: Un nom de fitxer com a cadena.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple :


    systemFile$ = "c:\carpeta\elmeutext.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

Ens cal la vostra ajuda!