Funció RTrim

Suprimeix els espais del final d'una expressió de cadena.

Vegeu també: Funció LTrim

Sintaxi:


RTrim (Text As String)

Valor de retorn:

String

Paràmetres :

Text: Qualsevol expressió de cadena.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple :


Sub ExampleSpaces
Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String
  sText2 = " <*Las Vegas*> "
  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)
  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "
  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)
  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)
  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"
  MsgBox sOut
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!