Repetició de continguts

Les funcions següents repeteixen el contingut de la cadena.

Funcions Space i Spc

Torna una cadena que consta d'una quantitat específica d'espais.

String Function

Crea una cadena segons el caràcter especificat, o el primer caràcter d'una expressió de cadena que es passa a la funció.

Ens cal la vostra ajuda!