Funció ChrW [VBA]

Retorna el caràcter Unicode que correspon al codi de caràcter especificat.

warning

Aquesta constant, funció o objecte s'activa mitjançant l'expressió Option VBASupport 1, col·locada abans del codi executable del programa en un mòdul.


Sintaxi:


ChrW(Expression As Integer)

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetres :

Expression: Numeric variables that represent a valid 16 bit Unicode value (0-65535). (To support expressions with a nominally negative argument like ChrW(&H8000) in a backwards-compatible way, values in the range −32768 to −1 are internally mapped to the range 32768 to 65535.) An empty value returns error code 5. A value out of the range [0,65535] returns error code 6.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

6 Desbordament

Exemple :


Sub ExampleChrW
 ' Aquest exemple insereix les lletres gregues alfa i omega en una cadena.
 MsgBox "De "+ ChrW(913)+" a " + ChrW(937)
 ' La impressió apareix al diàleg com a: De Α a Ω 
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!