ChrW Function [VBA]

Retorna el car脿cter Unicode que correspon al codi de car脿cter especificat.

warning

Aquesta constant, funci贸 o objecte s'activa mitjan莽ant l'expressi贸 Option VBASupport 1, col路locada abans del codi executable del programa en un m貌dul.


Sintaxi:


ChrW(charcode As Integer) As String

Valor de retorn:

Cadena

Par脿metres :

charcode: Numeric expression that represent a valid 16 bit Unicode value (0-65535). (To support expressions with a nominally negative argument like ChrW(&H8000) in a backwards-compatible way, values in the range 鈭32768 to 鈭1 are internally mapped to the range 32768 to 65535.) An empty value returns error code 5. A value out of the range [0 to 65535] returns error code 6.

Codis d'error

5 La crida al procediment no 茅s v脿lida

6 Desbordament

Exemple :


Sub ExampleChrW
    ' Aquest exemple insereix les lletres gregues alfa i omega en una cadena.
    MsgBox "From " + ChrW(913) + " to " + ChrW(937)
    ' La impressi贸 apareix al di脿leg com a: De 螒 a 惟 
    MsgBox ChrW(charcode := 116) ' "t" lowercase T letter
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!