AscW Function [VBA]

Retorna el valor Unicode del primer caràcter d'una expressió de cadena.

warning

Aquesta constant, funció o objecte s'activa mitjançant l'expressió Option VBASupport 1, col·locada abans del codi executable del programa en un mòdul.


Sintaxi:


AscW (string) As Long

Valor de retorn:

Long

Paràmetres :

string: Any valid string expression. Only the first character in the string is relevant.

Feu servir la funció AscW per a substituir caràcters pels valors Unicode corresponents. Si la funció AscW troba una cadena buida, el LibreOffice Basic retorna un error d'execució. Els valors retornats oscil·len entre 0 i 65.535.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple :


Sub ExampleAscW
 Print AscW("A") ' retorna 65
 Print AscW(string:="Ω") ' retorna 937
 Print AscW("Αθήνα") ' retorna 913, perquè només es té en compte el primer caràcter
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!