Funció Str

Converteix una expressió numèrica en una cadena.

Sintaxi:


Str (Expression)

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetres:

Expressió: Qualsevol expressió numèrica.

La funció Str converteix una variable numèrica, o el resultat d'un càlcul en una cadena. Els nombres negatius van precedits per un signe menys. Els positius van precedits per un espai (en lloc del signe més).

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleStr
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = LTrim(Str(iVar))
    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!