Chr Function

Torna el caràcter que correspon al codi de caràcter especificat.

Sintaxi:

Chr(Expression As Integer)

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetres :

Expression: a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) or a 16-bit Unicode value. (To support expressions with a nominally negative argument like Chr(&H8000) in a backwards-compatible way, values in the range −32768 to −1 are internally mapped to the range 32768 to 65535.)

warning

When VBA compatibility mode is enabled (OPTION VBASUPPORT 1), Expression is a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) only.


Utilitzeu la funció Chr$ per enviar seqüències de control especials a una impressora o a una altra font d'eixida. També podeu utilitzar-la per inserir cometes en una expressió de cadena.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

6 Desbordament, when VBA compatibility mode is enabled and expression is greater than 255.

Exemple :


    Sub ExampleChr
      ' Este exemple insereix cometes (valor ASCII 34) en una cadena.
      MsgBox "Un "+ Chr$(34)+"viatge" + Chr$(34)+" curt."
      ' La impressió apareix al diàleg com a: Un viatge "curt".
    End Sub
  

ASC

Please support us!