Funció Chr

Torna el caràcter que correspon al codi de caràcter especificat.

Sintaxi:

Chr(Expression As Integer)

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetres :

Expressió: una expressió numèrica que representa un valor ASCII de 8 bits vàlid (0-255) o un valor Unicode de 16 bits. (Per a admetre expressions amb un argument nominalment negatiu com Chr(&H8000) mantenint la compatibilitat amb versions del programa anteriors, els valors situats entre −32768 i −1 estan assignats internament a l'interval 32768-65535.)

warning

Quan s'activa el mode de compatibilitat amb el VBA (OPTION VBASUPPORT 1), Expressió és una expressió numèrica que representa un valor ASCII de 8 bits vàlid (0-255).


Utilitzeu la funció Chr$ per enviar seqüències de control especials a una impressora o a una altra font d'eixida. També podeu utilitzar-la per inserir cometes en una expressió de cadena.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

6 Desbordament, when VBA compatibility mode is enabled and expression is greater than 255.

Exemple :


    Sub ExampleChr
      ' Este exemple insereix cometes (valor ASCII 34) en una cadena.
      MsgBox "Un "+ Chr$(34)+"viatge" + Chr$(34)+" curt."
      ' La impressió apareix al diàleg com a: Un viatge "curt".
    End Sub
  

ASC

Ens cal la vostra ajuda!