Funció Asc

Torna el valor ASCII (American Standard Code for Information Interchange) del primer caràcter d'una expressió de cadena.

Sintaxi:


Asc (Text As String)

Valor de retorn:

Enter

Paràmetres:

Text: Qualsevol expressió de cadena vàlida. Només és rellevant el primer caràcter de la cadena.

Utilitzeu la funció Asc per reemplaçar les tecles amb valors. Si la funció Asc troba una cadena buida, el LibreOffice Basic informa d'un error d'execució. A més dels caràcters ASCII de 7 bits (Codis 0-127), la funció ASCII també pot detectar codis de tecla no imprimibles en codi ASCII. Esta funció també pot gestionar caràcters unicode de 16 bits.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleASC
    Print ASC("A") ' retorna 65
    Print ASC("Z") ' retorna 90
    Print ASC("Las Vegas") ' retorna 76, perquè només es té en compte el primer caràcter
End Sub

CHR

Ens cal la vostra ajuda!