Cadenes

Les funcions i expressions següents validen i retornen cadenes.

Podeu utilitzar les cadenes per editar text a dins dels programes del LibreOffice Basic.

Conversió ASCII/ANSI en cadenes

La funció següent converteix cadenes a i des de codi ASCII o ANSI.

Repetició de continguts

Les funcions següents repeteixen el contingut de la cadena.

Edició del contingut de les cadenes

Les funcions següents editen, formaten i alineen el contingut de les cadenes. Utilitzeu l'operador & per concatenar cadenes.

Edició de la longitud d'una cadena

Les funcions següents determinen les longituds de les cadenes i comparen cadenes.

Ens cal la vostra ajuda!