Option VBASupport Statement

Especifica que el LibreOffice Basic admetrà algunes instruccions, funcions i objectes VBA.

warning

Aquesta expressió ha d'afegir-se abans del codi executable del programa, en un mòdul.


note

La compatibilitat amb VBA no és total, però admet una gran part dels patrons d'ús comú.


warning

When VBA support is enabled, LibreOffice Basic function arguments and return values are the same as their VBA functions counterparts. When the support is disabled, LibreOffice Basic functions may accept arguments and return values different of their VBA counterparts.


Sintaxi:

Option VBASupport {1|0}

Paràmetres :

1: Activa la compatibilitat VBA al LibreOffice

0: Desactiva la compatibilitat VBA

Exemple :


Option VBASupport 1
Sub ExampleVBA
    Dim sVar As Single
    sVar = Worksheets("Sheet1").Range("A1")
    Print sVar
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!