Opci贸 VBASupport Expressi贸

Especifica que el LibreOffice Basic admetr脿 algunes instruccions, funcions i objectes VBA.

warning

Aquesta expressi贸 ha d'afegir-se abans del codi executable del programa, en un m貌dul.


note

La compatibilitat amb VBA no 茅s total, per貌 admet una gran part dels patrons d'煤s com煤.


warning

Quan s'activa la compatibilitat amb VBA els arguments de la funci贸 del Basic i els valors de retorn s贸n els mateixos que les seues contraparts de funcions del VBA. Quan la implementaci贸 est脿 inhabilitada les funcions del Basic del LibreOffice poden acceptar arguments i retornar valors diferents dels seus contraparts del VBA.


Sintaxi:

Option VBASupport {1|0}

Par脿metres :

1: Activa la compatibilitat VBA al LibreOffice

0: Desactiva la compatibilitat VBA

Exemple :


Option VBASupport 1
Sub ExampleVBA
    Dim sVar As Single
    sVar = Worksheets("Sheet1").Range("A1")
    Print sVar
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!