Option Explicit Statement

Especifica que totes les variables del codi del programa s'han de declarar explícitament amb l'expressió Dim.

Sintaxi:

Option Explicit

Paràmetres :

warning

This statement must be added before the executable program code in a module.


Exemple :


Option Explicit
Sub ExampleExplicit
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    For i% = 1 To 10 ' Això produeix un error d'execució
        Rem
    Next i%
End Sub

Please support us!