Option Base Statement

Defineix el límit inferior per defecte per a matrius com a 0 o 1.

Sintaxi:

Option Base { 0 | 1}

Paràmetres :

Icona d'avís

Esta expressió s'ha d'afegir abans del codi de programa executable en un mòdul.


Exemple :


Option Base 1
Sub ExampleOptionBase
   Dim sVar(20) As String
   MsgBox LBound(sVar())
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!