Funci贸 Ubound

Torna el l铆mit superior d'una matriu.

Sintaxi:


UBound (ArrayName [, Dimension])

Valor de retorn:

Long

Par脿metres :

ArrayName: Nom de la matriu per a la qual voleu determinar el l铆mit superior (Ubound) o inferior (LBound).

[Dimension]: Enter que especifica quina dimensi贸 tornar per al l铆mit superior (Ubound) o inferior (LBound). Si no s'especifica cap valor, es torna el l铆mit de la primera dimensi贸.

Codis d'error

5 La crida al procediment no 茅s v脿lida

9 L'铆ndex 茅s fora de l'interval definit

Exemple :


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' 10
  Print UBound(v) ' 20
End Sub
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' 10 20
  Print LBound(t(),2) ' -5
  Print UBound(t,2) ' 70
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!