Funció IsNumeric

Prova si una expressió és un número. Si l'expressió és un número, la funció torna Cert, si no, la funció torna Fals.

Sintaxi:


IsNumeric (Var)

Valor de retorn:

Boolean

Paràmetres:

Var: Qualsevol expressió que vulgueu provar.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
    Print IsNumeric(vVar) ' False
    vVar = "123"
    Print IsNumeric(vVar) ' True
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!