Funció IsDate

Prova si una expressió numèrica o de cadena es pot convertir en una variable Date.

Sintaxi:


IsDate (Expression)

Valor de retorn:

Boolean

Paràmetres:

Expressió: Qualsevol expressió numèrica o de cadena que vulgueu provar. Si l'expressió es pot convertir en una data, la funció torna cert, si no, la funció torna fals.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleIsDate
Dim sDateVar As String
    sDateVar = "12.12.1997"
    Print IsDate(sDateVar) ' True
    sDateVar = "12121997"
    Print IsDate(sDateVar) ' False
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!