Expressió DefDate

Si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus, l'expressió DefDate estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra.

Sintaxi:

DefType statements diagram


  {DefBool|DefCur|DefDate|DefDbl|DefErr|DefInt|DefLng|DefObj|DefStr|DefSng|DefVar} {char|char-char}[,...]
 

Paràmetres :

char: Letter prefix that specifies default data type for variables.

char-char: Letter range prefixes that specify default data type for variables.

Exemple :


  ' Prefix definitions for variable types:
  DefBool b
  DefCur c,l-m
  DefDate t
  DefDbl f
  DefErr e
  DefInt i-k,N
  DefLng x-z, D
  DefObj U, o-R
  DefSng w,a
  DefStr s
  DefVar V,g

 Sub ExampleDefDate
   tDate=Date ' tDate és una variable de data implícita
   Print VarType(tea), train, TypeName(timedate), IsDate(tick) ' Displays: 7 00:00:00 Date True
 End Sub

Ens cal la vostra ajuda!