CCur Function

Converteix una expressió de cadena o una expressió numèrica en una expressió de moneda. S'utilitza la configuració regional per als separadors decimals i per als símbols de moneda.

Sintaxi:


CCur(Expression As Variant) As Currency

Valor de retorn:

Moneda

Paràmetres :

Expression: Any string or a numeric expression that you want to convert to a number.
CCur(EMPTY) returns 0.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

6 Desbordament

Exemple :


  Sub CCur_example
      Print CCur( expression := 145.279 * "654" )
      Print CCur( -258.0421E+02 )
  End Sub

Ens cal la vostra ajuda!