Bucles

Les expressions següents executen bucles.

Expressió Do… Loop

Repeteix les expressions entre l'expressió Do i l'expressió Loop mentre la condició siga certa o fins que la condició es convertisca en certa.

Expressió For… Next

Repeats the statements between the For...Next block a specified number of times.

Expressió While… Wend

Quan un programa troba una expressió While, prova la condició. Si la condició és falsa, el programa continua directament seguint l'expressió Wend. Si la condició és certa, el bucle s'executa fins que el programa troba Wend i, a continuació, salta arrere fins a l'expressió While. Si la condició segueix sent certa, el bucle es torna a executar.

Ens cal la vostra ajuda!