Funció Sgn

Torna un número enter entre -1 i 1 que indica si el número que es passa a la funció és positiu, negatiu o zero.

Sintaxi:


Sgn (Number)

Valor de retorn:

Integer

Paràmetres:

Nombre: Expressió numèrica que determina el valor que torna la funció.

Nombre

Valor de retorn

negatiu

Sgn torna -1.

0

Sgn torna 0.

positiu

Sgn torna 1.


Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleSgn
    Print sgn(-10) ' Torna -1
    Print sgn(0) ' Torna 0
    Print sgn(10) ' Torna 1
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!