Valors absoluts

Esta funció torna valors absoluts.

Funció Abs

Torna el valor absolut d'una expressió numèrica.

Ens cal la vostra ajuda!