Càlcul de l'arrel quadrada

Utilitzeu esta funció per calcular arrels quadrades.

Funció Sqr

Calcula l'arrel quadrada d'una expressió numèrica.

Ens cal la vostra ajuda!