Generació de nombres aleatoris

Les funcions i expressions següents generen números aleatoris.

Randomize Statement

Inicialitza el generador de nombres aleatoris usat per la funció Rnd.

Rnd Function

Torna un número aleatori entre 0 i 1.

Please support us!