Funció Atn

Funció trigonomètrica que torna l'arc tangent d'una expressió numèrica. El valor de retorn es troba a l'interval entre -Pi/2 i +Pi/2.

L'arc tangent és la inversa de la funció tangent. La funció Atn torna l'angle "Alpha", expressat en radians, amb la tangent d'este angle. La funció també pot tornar l'angle "Alpha" comparant la proporció de la longitud del costat oposat a l'angle amb la longitud del costat adjacent a l'angle en un triangle rectangle.

Atn(costat oposat de l'angle/costat adjacent a l'angle)= Alpha

Sintaxi:


    Atn (Number)
  

Valor de retorn:

Doble

Paràmetres :

Nombre: Qualsevol expressió numèrica que representa el radi de dos costats d'un triangle rectangle. La funció Atn torna l'angle corresponent en radians (arc tangent).

Per convertir radians en graus, multipliqueu els radians per 180/pi.

grau=(radian*180)/pi

radian=(grau*pi)/180

Pi is here the fixed circle constant with the rounded value 3.14159. Pi is a Basic mathematical constant.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple :


    ' L'exemple següent calcula un triangle rectangle
    ' l'angle Alpha de la tangent de l'angle Alpha:
    Sub ExampleAtn
    ' Pi arrodonit = 3,14159 és una constant predefinida
    Dim d1 As Double
    Dim d2 As Double
      d1 = InputBox("Introduïu la longitud del costat adjacent a l'angle: ","Adjacent")
      d2 = InputBox("Introduïu la longitud del costat oposat de l'angle: ","Oposat")
      Print "L'angle Alpha fa"; (atn (d2/d1) * 180 / Pi); " graus"
    End Sub
  

Ens cal la vostra ajuda!