Funcions trigonomètriques

A continuació es mostren les funcions trigonomètriques admeses al LibreOffice Basic.

Funció Atn

Funció trigonomètrica que torna l'arc tangent d'una expressió numèrica. El valor de retorn es troba a l'interval entre -Pi/2 i +Pi/2.

Cos Function

Calcula el cosinus d'un angle. L'angle s'especifica en radians. El resultat es troba entre -1 i 1.

Sin Function

Torna el sinus d'un angle. L'angle s'especifica en radians. El resultat es troba entre -1 i 1.

Funció Tan

Determina la tangent d'un angle. L'angle s'especifica en radians.

Ens cal la vostra ajuda!