Operador «\»

Realitza la divisió dels dos nombres enters i en retorna el resultat.

Sintaxi:


   result = expression1 \ expression2

Paràmetres :

result: A numerical value that contains the result of the integer division.

expression1, expression2: Dividend and diviser operands of the integer division.

Abans de la divisió, tots dos operands s'arrodoneixen a nombres enters. La part fraccionària del resultat es descarta.

Exemple :


Sub IntegerDivision
    Print 5 \ 4 , 5 / 4   ' 1 , 1.25
    Print 7 \ 4 , 7 / 4   ' 1 , 1.75
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!