Operador «^»

Eleva un nombre a una potència.

Sintaxi:


Resultat = Expressió ^ Exponent

Paràmetres:

Resultat: Qualsevol expressió numèrica que conté el resultat del número elevat a una potència.

Expressió: Valor numèric que voleu elevar a una potència.

Exponent: El valor de la potència a la qual voleu elevar l'expressió.

Exemple:


Sub Example
    Print ( 12.345 ^ 23 )
    Print Exp ( 23 * Log( 12.345 ) ) ' Sorgeix formant un logaritme
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!