Operador «+»

Afig o combina dues expressions.

Sintaxi:


Resultat = Expressió1 + Expressió2

Paràmetres:

Resultat: Qualsevol expressió numèrica que continga el resultat de la suma.

Expressió1, Expressió2: Qualssevol expressions numèriques que vulgueu combinar o afegir.

Exemple:


Sub ExampleAddition1
    Print 5 + 5
End Sub
 
Sub ExampleAddition2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 + iValue2
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!