Operadors matemàtics

Els operadors matemàtics següents s'admeten al LibreOffice Basic.

En este capítol es proporciona una visió general breu de tots els operadors aritmètics que podeu necessitar per fre càlculs dins d'un programa.

Operador «-»

Extreu dos valors.

Operador «*»

Multiplica dos valors.

Operador «+»

Afig o combina dues expressions.

Operador «/»

Divideix dos valors.

Operador «^»

Eleva un nombre a una potència.

Mod Operator

The MOD operator takes in two numeric expressions and returns the remainder of the division.

Ens cal la vostra ajuda!