Operadors matemàtics

Els operadors matemàtics següents s'admeten al LibreOffice Basic.

En este capítol es proporciona una visió general breu de tots els operadors aritmètics que podeu necessitar per fre càlculs dins d'un programa.

Operador «-»

Extreu dos valors.

Operador «*»

Multiplica dos valors.

Operador «+»

Afig o combina dues expressions.

Operador «/»

Divideix dos valors.

Operador «^»

Eleva un nombre a una potència.

Operador Mod

Torna la part entera d'una divisió.

Ens cal la vostra ajuda!