Operador Not

Nega una expressió invertint els valors de bit.

Sintaxi:


Result = Not Expression

Paràmetres:

Resultat: Qualsevol variable numèrica que conté el resultat de la negació.

Expressió: Qualsevol expressió que vulgueu negar.

Quan es nega una expressió booleana, el valor Cert canvia a Fals i el valor Fals canvia a Cert.

En una negació bit a bit, cada bit individual s'inverteix.

Exemple:


Sub ExampleNot
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
    vOut = Not vA ' retorna -11
    vOut = Not(vC > vD) ' retorna -1
    vOut = Not(vB > vA) ' retorna -1
    vOut = Not(vA > vB) ' retorna 0
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!