Funci贸 Erl

Torna el nombre de l铆nia on s'ha produ茂t un error durant l'execuci贸 del programa.

Sintaxi:


Erl

Valor de retorn:

Enter

Par脿metres:

Icona de nota

La funci贸 Erl nom茅s torna un nombre de l铆nia, i no una etiqueta de l铆nia.


Exemple:


Sub ExampleError
On Error Goto ErrorHandler ' Estableix el gestor d'errors
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
' Error provocat per un fitxer inexistent
  iVar = Freefile
  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar
  Line Input #iVar, sVar
  Close #iVar
  Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox "Error " & err & ": " & Error$ + chr(13) + "a la l铆nia: " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"S'ha produ茂t un error"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!