Time Function

Esta funció torna l'hora del sistema actual com a cadena en el format "HH:MM:SS".

Sintaxi:


Time[$][()]

Exemple :


Sub ExampleTime
    MsgBox Time,0,"L'hora és"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!