Expressió Date

Torna la data del sistema actual com a cadena, o reinicialitza la data. El format de data depèn dels paràmetres de la configuració regional.

Sintaxi:


Date ; Date = Text As String

Paràmetres:

Text: Només és necessari per reinicialitzar la data del sistema. En este cas, l'expressió de cadena ha de correspondre al format de data definit a la configuració regional.

Exemple:


Sub ExampleDate
    Msgbox "La data és " & Date
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!