Data i hora del sistema

Les funcions i expressions següents defineixen o tornen l'hora i la data del sistema.

Expressió Date

Torna la data del sistema actual com a cadena, o reinicialitza la data. El format de data depèn dels paràmetres de la configuració regional.

Funció Now

Torna el sistema actual de data i hora com a valor Date.

Expressió Time

Esta funció torna l'hora del sistema actual com a cadena en el format "HH:MM:SS".

Funció Timer

Torna un valor que especifica el nombre de segons que han passat des de mitjanit.

Ens cal la vostra ajuda!