Funció Minute

Torna el minut de l'hora que correspon al valor d'hora de sèrie que es genera amb les funcions TimeSerial o TimeValue.

Sintaxi:


Minut (Nombre)

Valor de retorn:

Enter

Paràmetres:

Nombre: expressió numèrica que conté el valor d'hora de sèrie que s'utilitza per tornar el valor del minut.

Esta funció és la contrària de la funció TimeSerial. Torna el minut del valor d'hora de sèrie que es genera amb les funcions TimeSerial o TimeValue. Per exemple, l'expressió:

Print Minute(TimeSerial(12,30,41))

torna el valor 30.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


     Sub ExampleMinute
     MsgBox "El minut actual és "& Minute(Now)& "."
     End Sub
   

Ens cal la vostra ajuda!