Conversi贸 de valors d'hora

Les funcions seg眉ents converteixen valors d'hora per calcular n煤meros.

Funci贸 Hour

Torna l'hora d'un valor d'hora que es genera amb les funcions TimeSerial o TimeValue.

Funci贸 Minute (BASIC)

Torna el minut de l'hora que correspon al valor d'hora de s猫rie que es genera amb les funcions TimeSerial o TimeValue.

Funci贸 Second

Torna un enter que representa els segons del n煤mero d'hora de s猫rie que es genera amb les funcions TimeSerial o TimeValue.

Funci贸 TimeSerial

Calcula un valor d'hora de s猫rie per als par脿metres d'hora, de minut i de segon especificats que es passen com a valor num猫ric. Podeu utilitzar este valor per calcular la difer猫ncia entre hores.

Funci贸 TimeValue

Calcula un valor d'hora de s猫rie a partir de l'hora, el minut i el segon especificat (par脿metres passats com a cadenes) que representen l'hora en un 煤nic valor num猫ric. Este valor es pot utilitzar per calcular la difer猫ncia entre hores.

Funci贸 CDateToUnoTime

Retorna la part hor脿ria de la data com a una estructura com.sun.star.util.Time de l'UNO.

Funci贸 CDateFromUnoTime

Converteix una estructura com.sun.star.util.Time de l'UNO a un valor de data.

Funci贸 CDateToUnoDateTime

Retorna la part hor脿ria de la data com a una estructura com.sun.star.util.DateTime de l'UNO

Funci贸 CDateFromUnoDateTime

Converteix una estructura com.sun.star.util.DateTime de l'UNO a un valor de data.

Ens cal la vostra ajuda!